Simpozioane științifice

 • About
 • Organizing Institutions
 • Scientific Committee
 • Organizing Committee
 • Important deadlines
 • Guidelines for Applicants
 • Programme
 • Previous Conferences
 • Contacts

Începând cu 2013, departamentul Management și Antreprenoriat în colaborarea cu departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică organizează Simpozionul ştiinţifico-practic dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII.
Simpozionul își propune să asigure un larg schimb de experiență între specialiști din domeniul managementului calității și standardizării, în scopul creșterii gradului de conștientizare a contribuției importante pe care o are Calitatea în dezvoltarea durabilă a unei organizaţii și a societății în ansamblu.
Ziua Mondială a calității a fost introdusă de Organizaţia Națiunilor Unite în 1989 și se sărbătorește în a doua zi de joi a lunii noiembrie.

Academia de Studii Economice din Moldova;

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor;

 • Departamentul Management și Antreprenoriat
 • Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică

Suport media: MACIP-ASEM

Comitetul științific

Președinte

Țurcanu Gheorghe – dr., conf. univ. departamentul Management și Antreprenoriat, Academia de Studii Economice din Moldova

Membrii

Ursachi Vitalie – dr., șef Direcția Analitică și Modelare, AC Technologies SRL;
Gheorghița Maria – dr., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;
Dorogaia Irina – dr ., conf. univ. departamentul Management și Antreprenoriat,  Academia de Studii Economice din Moldova;
Cernavca Mihai – dr., prof. univ. departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică,  Academia de Studii Economice din Moldova.

Comitetul Organizatoric 

 1. Solcan Angela – dr., conf. univ., șef departamentul Management și Antreprenoriat,  Academia de Studii Economice din Moldova;  
 2. Turcanu Gheorghe – dr., prof. univ. departamentul Management și Antreprenoriat, Academia de Studii Economice din Moldova;  
 3. Cernavca Mihai – dr., prof. univ. departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică;   Academia de Studii Economice din Moldova;  
 4. Olarașu Nicolai – șef Direcția Relații cu Consumatorii și Mediul de Afaceri, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
 5. Călugăreanu Irina – dr., conf. univ. departamentul Management și Antreprenoriat; Academia de Studii Economice din Moldova.
 • Data limită pentru înregistrarea: 03 noiembrie 2022
 • Desfășurarea simpozionului: 10 noiembrie 2022
 • Termenul limită de transmitere a articolelor pentru publicare: 16 noiembrie 2022 – departament.mg@ase.md

The Department of Management and Entrepreneurship and the Department of Commerce, Tourism and Public Food, within the Faculty of Business Administration, ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA, organizes the 8th edition of the Scientific-Practical Symposium dedicated to WORLD QUALITY DAY – 2022.
The purpose of the symposium is to discuss and popularize best practices for improving the quality and efficiency of business processes in various fields.

Registration deadline: November 03, 2022
Symposium: November 10, 2022
Sending articles in extenso for publication: November 16, 2022 – departament.mg@ase.md

Publication:
The accepted papers will be published in the Materials Symposium in electronic format, with assigned ISBN.

Accepted languages: Romanian, Russian, English or French 

ATTENTION! The papers in Romanian without diacritics will not be accepted. 

Maximum number of papers per author: 3 

Maximum number of pages per paper: 4-10 pages 

Format: Microsoft Word, A4, margins: top – 2.0 cm, bottom – 2.0 cm, left – 2.0 cm, right – 2.0 cm FONT: Times New Roman – 12 pt Interline spacing: 1.0 

CONTENT 

 1. Title 

The title in English: capital letters (Times New Roman 14pt, bold, centered) one blank line below The title in Romanian / Russian / French: capital letters (Times New Roman 12pt, bold, centered) one blank line below 2. Author. Name, Surname (Times New Roman 12pt, right alignment, bold) + 1 blank line underneath (in the case of multiple authors, the blank line will only be after the last author’s name) 

 1. Mandatory data on the author, in the form of a footnote from the surname of the author: scientific degree, affiliation (Institution, legal address of the institution, contact details: telephone, fax, web page), the author’s e-mail in Italics, Times New Roman, 10pt 
 2. Abstract (in English): a short presentation of the paper, up to 100 – 500 words. The abstract will contain the following information: actuality, purpose, research methods, and results (paragraph indentation 1.27, Times New Roman 10pt, italics) 
 3. Keywords (in English): maximum of 10 words / phrases in alphabetical order, 10pt Times New Roman, Italics, 1 blank line below 
 4. JEL CLASIFICATION (visit: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php): maximum of 5 codes, 10pt Times New Roman, 1 blank line below 
 5. Text: paragraph indentation 1.27, Times New Roman 12pt, line spacing 1.0 
 6. Bibliographic references in the text: between square brackets, author’s name, year of publication, page (example: [Popescu N., 1970] or [MacLeod & Richards, 2003, p. 291]) 
 7. Chapter headings: numbered, centered, Times New Roman 12 pt, bold, 1 blank line above 10. Subtitle headings: numbered, paragraph indentation 1.27, Times New Roman 12pt, bold, Italic 1 blank line above 
 8. Tables. Table Title: Table + Serial Number, centered, Times New Roman 11pt, bold, Italic + table title, Times New Roman 11pt Table contents: Times New Roman 10pt + text aligned left + centered digits Source (below the table): Source, centered, Times New Roman 10 pt, Italics + source name, Times New Roman 10pt ATTENTION! Scanned tables are not accepted. 
 9. Figures, graphics, images, drawings. Title, graphic, image, drawing + order number, centered, Times New Roman 11pt, bold, Italics + name, Times New Roman, 11pt Source (below the figure): Source, centered, Times New Roman 10pt, Italics + source name, Times New Roman, 10pt 
 10. Equations, formulas and symbols. The equations, formulas and symbols will be centered on the page. They will be numbered consecutively. The Arabic International Numbering System will be used, before and after each equation / formula / symbol there will be one blank interval. 
 11. CONCLUSION. The conclusions will reflect the views of the authors on the presented issues and outcomes. 
 12. BIBLIOGRAPHY (at the end of the work, before the annexes): name of the author (first author), first name, title of the work, publishing house, year, pages. (Times New Roman, 10 pt). 

NOTE: References will be numbered in the text according to the order entered in the bibliography. 

IMPORTANT 

 1. One paper with one author is accepted or 2 papers in co-author; 
 2. Papers that will not comply with the technical requirements or those to exceed the deadlines will not be published.

Începând cu 2013, departamentul Management și Antreprenoriat în colaborarea cu departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică organizează Simpozionul ştiinţific dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII.

Simpozionul își propune să asigure un larg schimb de experiență între specialiști din domeniul managementului calității și standardizării, în scopul creșterii gradului de conștientizare a contribuției importante pe care o are Calitatea în dezvoltarea durabilă a unei organizaţii și a societății în ansamblu.

Ziua Mondială a calității a fost introdusă de Organizaţia Națiunilor Unite în 1989 și se sărbătorește în a doua zi de joi a lunii noiembrie.

Address:

2005 Chișinău, Moldova

61, Bănulescu Bodoni Str.

The Academy of Economic Studies of Moldova

Departament Management and Entrepreneurship

Bl. A., of. 709

Phone:

(+373) 22 402 736; 22 402 723

E-mail:

departament.mg@ase.md

Facebook: Pagina Departamentului