Proiecte Erasmus +

 

Denumirea proiectului: Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM)
Numarul proiectului: 609656-EPP-1-2019-1-MDEPPKA2-CBHE-SP
Instituție de coordonare: Universitatea Tehnică a Moldovei
Coordonator Instituțional ASEM: Dr. Ala COTELNIC
Site oficialhttp://www.mhelm.utm.md/
Pagină web: https://bri.ase.md/moldova-higher-education-leadership-and-management-mhelm/
Durată: 2019 – 2022

Obiectiv major:

Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a  managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Obiective specifice
 • Identificarea unde se pot aplica cele mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților moldovenești;
 • Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova.
 • Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului;
 • Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului;
 • Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova;
 • Diseminarea informației despre noul program și constatările pentru învățământul superior din Republica Moldova.

Denumirea proiectului: Towards European university lifelong learning model in Moldova (COMPASS)
Numarul proiectului: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Instituție de coordonare:  Academia de Studii Economice din Moldova
Coordonator Instituțional ASEM: Dr. Olesea SIRBU
Site oficial: http://compass-project.md/
Pagină web: https://bri.ase.md/towards-european-university-lifelong-learning-model-in-moldova-compass/
Durată: 2018 – 2021

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Promovarea si consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în Noiembrie 2021;
 • Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul LLL în Moldova până în Noiembrie 2020;
 • Creșterea funcției de integrare a universității în Moldova prin dezvoltarea strategiilor integrate universitare de LLL până în Noiembrie 2020;
 • Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea eficientă a reformei LLL până în Noiembrie 2021.

Denumirea proiectului: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova (RESTART)
Numarul proiectului: 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
Instituție de coordonare:  Universitatea Politehnica din București,
Coordonator Instituțional ASEM: Dr. Olesea SIRBU
Site oficial: http://www.restart-eu.upb.ro/
Pagină web: https://bri.ase.md/reinforce-entrepreneurial-and-digital-skills-of-students-and-teachers-to-enhance-the-modernization-of-higher-education-in-moldova-restart/
Durată: 2017 – 2021

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Evaluarea nevoilor în educația antreprenorială și digitală ale studenților, profesorilor și întreprinderilor locale de afaceri, cercetare și societate civilă.
 • Modernizarea educației antreprenoriale în cinci universități din Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, prin captarea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodei TIC, a activităților de predare și învățare combinate.
 • Extinderea potențialului educației inovatoare și actualizate, bazate pe instituționalizarea curriculum-ului antreprenorial din universitățile partenere din nordul, centrul și sudul țării.
 • Folosirea schimburilor transnaționale de cunoștințe și promovarea co-creării de cunoștințe antreprenoriale pentru a stimula inovația și stimularea pieței afacerilor locale din partea nordică, centrală și sudică a țării.

Denumirea proiectuluiIntroducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)
Numarul proiectului: 561884-EPP-1-2015-1-DKEPPKA2-CBHE-JP

Instituție de coordonare: Universitatea Aalborg
Coordonator Intituțional ASEM:  Dr. Ala COTELNIC
Pagina webwww.pblmd.aau.dk

Durata: 2015 – 2019 

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii (ASEM – programul de studii Business și Administrare) în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări la 6 universități din Moldova;
 • Instruirea personalului academic și managementului universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL, abordării rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe TIC;
 • Asigurarea implicării părților interesate din sector, industrie și piața forței de muncă
 • Exploatarea capacităților noilor metodologii cu privire la atragerea și menținerea studenților defavorizați din familii fără studii academice;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului și utilizarea noilor abordări pedagogice în procesul de modernizare a programelor de studii ulterioare;
 • Asigurarea durabilității metodologiei PBL pentru dezvoltarea strategică a universităților și actualizarea continuă a competențelor personalului;

Denumirea proiectului: Enhancing University Autonomy in Moldova (EUniAM)
Numarul proiectului: 530740-TEMPUS-1-2012-1-DK-TEMPUS-SMGR

Instituție de coordonare: Universitatea Aalborg
Coordonator Intituțional ASEM:  Dr. Ala COTELNIC
Pagina webhttp://www.euniam.aau.dk/euniam/

Durata: 2012 – 2015 

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Lansarea propunerilor legislative privind autonomia academică, organizatorică, financiară şi de personal prin: i) elaborarea metodologiei de colectare, analiză şi interpretare a datelor colectate, ii) propunerea cadrului autonomiei universitare pentru Moldova; iii) efectuarea audierilor publice privind cadrul propus;
 • Instruirea personalului administrativ din universitățile partenere în domeniul autonomiei universitare;
 • Optimizarea/ reorganizarea internă a universităţilor partenere;
 • Actualizarea documentului Charta universitară a instituțiilor de învăţământ superior, incluzând componenta de autonomie universitară;
 • Participarea la elaborarea Codului Educaţiei (componentele ce ţin de autonomia universitară);
 • Instituirea Consiliului Ştiinţific drept un nou organ de guvernare în universităţi;

Denumirea proiectului: Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion  (SUCSID)
Numarul proiectului: 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES

Instituție de coordonare: Universitatea Montpellier 2, Franța
Coordonator Intituțional ASEM: Dr. Olesea SIRBU
Pagina webhttp://sucsid.competence.in.ua/

Durata: 2012 – 2015 

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Crearea Centrului Regional Start-up la ASEM şi a Centrului de iniţiativă pentru tineret la Universitatea de Stat din Comrat;
 • Elaborarea a 5 cursuri online în 3 limbi, adaptate la necesitățile locale şi plasarea lor pe platforma MOODLE;
 • Instituirea unei reţele interactive informațional analitică internaţională pentru proiecte inovaţionale;
 • Crearea portalului web de comunicare pentru Centrele de Start-up şi e-platformă pentru învăţământul la distanţă;
 • Organizarea testelor Start-up pentru evaluarea ideilor inovaţionale de business în cadrul universităţilor;