Cercul științific studențesc

Cercul ştiinţific studenţesc „Managerul de succes” şi-a început activitatea în anul 2010 și își desfășoară activitatea prin diverse forme de manifestare științifică (simpozioane, mese rotunde, dezbateri, participări la concursuri etc.).

În cadrul cercului ştiinţific studenţesc se abordează teme de actualitate specifice domeniului managementului și administrării afacerilor, prin îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice.

Activităţi în anul universitar 2020-2021
Activităţi în anul universitar 2019-2020
Activităţi în anul universitar 2018-2019
Activităţi în anul universitar 2017-2018
Activităţi în anul universitar 2016-2017