Istoria departamentului Management și Antreprenoriat începe din 1991, an în care a fost instituită catedra Management, în contextul fondării  Academiei de Studii Economice din Moldova.

Misiunea departamentul Management și Antreprenoriat constă în formarea specialiștilor în domeniul business și administrare, competitivi și social responsabili, capabili să răspundă la provocările societății moderne.

Obiectiv strategic – asigurarea continuă a calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, menținerea relațiilor constructive cu părțile interesate.

Obiectivele specifice:

  • Asigurarea calităţii activității didactice și creșterea competitivității programelor de studii (licență, masterat și docotorat) în cadrul ASEM şi pe plan naţional.
  • Intensificarea activității de cercetare ştiinţifică şi creșterea vizibilității acesteia în plan naţional.
  • Valorificarea potențialului cadrelor profesoral-didactice.
  • Asigurarea activităţilor educationale a studenţilor.
  • Dezvoltarea și menținerea unor relații constructive cu părțile interesate.

Departamentul Management și Antreprenoriat gestionează șase programe de studii pentru toate 3 cicluri:

Ciclul I, Licență:
Business și administrare;
Achiziții;
Ciclul II, Masterat
Administrarea Afacerilor;
Digital Business Management;
Managementul Proiectelor;
Ciclul III. Doctorat
521.03. Economie și management în domeniul de activitate.

Angela SOLCAN

Șef departament ”Management și Antreprenoriat”

conferențiar universitar, doctor