Informații utile

Ciclul I - LICENȚĂ

Ciclul II - MASTERAT

CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR

Calendarul universitar – Învățământ cu frecvență (IF) 
Calendarul universitar – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

TEZA / PROIECT DE AN

Ghidul privind elaborarea și susținerea tezei de an
Lista temelor propuse pentru proiectul de an BA, anul II – IF (anul 2021-2022)
Lista temelor propuse pentru proiectul de an BA, anul II – IFR, termen redus (anul 2021-2022)
Lista temelor propuse pentru proiectul de an BA, anul III (anul 2021-2022) – IFR

PRACTICA DE PRODUCȚIE – anul II, IF

GHID privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de specialitate pentru studenții anului II, Specialitatea: 363.1. Business și Administrare
GHID privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de specialitate pentru studenții anului II, Specialitatea: 363.2. Achiziții
Jurnalul stagiului de practică de producție

PRACTICA DE LICENȚĂ – anul III, IF

GHID privind organizarea, desfășurarea și evaluarea practicii de licență pentru studenții anului III
Jurnalul stagiului de practică de licență

PRACTICA DE PRODUCȚIE ȘI LICENȚĂ – IFR

Programa practicii de producție și licenţă – Business și Administrare
Программа производственной и преддипломной практики
Jurnalul stagiului de practică

TEZA DE LICENȚĂ

GHID privind elaborarea şi prezentarea Tezelor de licenţă
Lista temelor propuse pentru teza de licență – (anul univ. 2021-2022)
Cerere privind aprobarea temei tezei de licenţă

CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR

Calendarul universitar – Învățământ cu frecvență (IF)
Calendarul universitar – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

STAGIUL DE PRACTICĂ

Ghidul privind organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică la Ciclul II Masterat

TEZA DE MASTER

Lista temelor propuse – Programul de studii Administrarea Afacerilor (anul univ. 2021-2022)
Lista temelor propuse – Programul de studii Managementul Proiectelor Europene (anul univ. 2021-2022)
Cerere privind solicitarea temei tezei de master
GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master