Cadre profesoral-didactice

Angela SOLCAN

profesor universitar, doctor

Disciplini predate

 • Antreprenoriat,
 • Dezvoltarea personală,
 • Modele de afaceri și planul de afaceri,
 • Plan de afaceri și studii de fezabilitate,
 • Time-management.

telefon: +373-22-402-732

MS Teams: ansolcan@ase.md

orele de serviciu: ___

Ala COTELNIC

profesor universitar, doctor habilitat

Disciplini predate

 • Managementul producției,
 • Sisteme de planificare în afaceri.

telefon: +373-22-402-703

MS Teams: ala.cotelnic@ase.md

orele de serviciu: ____

 

Gheorghe ȚURCANU

profesor universitar, doctor

>

Disciplini predate

 • Managementul calității,
 • Management corporativ,
 • Sisteme de management al calităţii.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: gheorghe.turcan@gmail.com

orele de serviciu: luni, marți 8:30-10:30

Lilia COVAȘ

conferențiar universitar, doctor habilitat

Disciplini predate

 • Comportamentul organizațional,
 • Cultura Afacerilor,
 • Leadership,
 • Managementul cross-cultural.

telefon: +373-22-402-786

MS Teams: lilia.covas@ase.md

orele de serviciu: _____

Nicolae PLATON

conferențiar universitar, doctor habilitat

Disciplini predate

 • Antreprenoriat,
 • Management.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: platonnicolae@ase.md

orele de serviciu: marți 12:00-13:00

Irina CĂLUGĂREANU

conferențiar universitar, doctor habilitat

Disciplini predate

 • Managementul riscurilor în afaceri,
 • Cultura afacerilor,
 • Metodologia cercetării economice.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: icalugareanu@ase.md

orele de serviciu: luni 13:00-14:00

 

Serghei PORTARESCU

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Management Strategic,
 • Adoptarea Deciziilor Economice,
 • Leadership,
 • Fundamentele Digital Business,
 • Creator de cursuri pe moodle (formare continuă).

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: portarescu@ase.md

orele de serviciu: marți, joi 12:00-13:00

Director MACIP

Ion Negru

conferențiar universiat, doctor

Disciplini predate

 • Sisteme de planificare în afaceri,
 • Managementul operațiunilor,
 • Managementul Aprovizionării și Vânzării,
 • Gestiunea stocurilor,
 • Metode avansate in Managementul Operațiunilor,
 • Achiziții și Aprovizionări.

telefon: +373-22-402-830

MS Teams: negru.ion@ase.md

orele de serviciu: luni, miecuri 9:00-11:00

Irina DOROGAIA

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Dezvoltarea personală,
 • Managementul riscurilor în afaceri,
 • Managementul calității,
 • Management inovațional,
 • Management corporativ,
 • Managementul schimbării,
 • Sisteme de Management al Calității.

telefon: +373-22-402-804

MS Teams: dorogaia.irina.ion@ase.md

orarul de serviciu: luni 14:40-16:10, miercuri 9:30-11:10, vineri 11:10-12:30

Ghenadie ȘAVGA

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Managementul ciclului de proiect,
 • Managementul proiectelor,
 • Management.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: savga.ghenadie@ase.md

orarul de serviciu: __________

Serghei SERDUNI

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Managementul serviciilor,
 • Management.

telefon: +373-22-402-736

email: serduni.serghei@ase.md

orarul de serviciu: luni, 11:20-12:20, joi 9:40-10:40

Mariana ȘENDREA

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Fundamentele managementului organizațional,
 • Managementul schimbării,
 • Managementul inovațional.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: sendrea.mariana@ase.md

orarul de serviciu: luni 13:00-14:30, marți 11:30-13:00

Ludmila STIHI

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Managementul riscurilor în afaceri;
 • Tehnici de negocieri în afaceri,
 • Scrierea proiectelor și colectarea de fonduri,
 • Leadership and self-development.

telefon: +373-22-402-804

MS Teams: ludmila.stihi@ase.md

orarul de serviciu: __________

Natalia ȚÎMBALIUC

conferențiar universitar, doctor

Disciplini predate

 • Cultura Organizațională,
 • Fundamentele Managementului Organizației,
 • Management,
 • Managementul Calității.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: timbaliuc.natalia.valentin@ase.md

email: timbaliuc.natalia@gmail.com (consultații on-line pe meet)

orarul de serviciu: marți 13:00-15:00

Aliona GUȘUVATI

lector universitar

Disciplini predate

 • Managementul riscurilor în afaceri;
 • Managementul operațiunilor;
 • Managementul producției;
 • Managementul organizațional;
 • Sisteme de Planificare în Afaceri.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: gusuvati.aliona.vladimir@ase.md

orarul de serviciu: marți 13:00-14:30, vineri 9:40-11:10

Mariana HĂBĂȘESCU

lector universitar

Disciplini predate

 • Management,
 • Managementul operațiunilor,
 • Antreprenoriat.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: habasescu.mariana.mihail@ase.md

orarul de serviciu: marți 14:40-16:10, joi 13:00-14:30

Diana VORNOVIȚCHI

lector universitar

Disciplini predate

 • Antreprenoriat,
 • Managementul Alimentației Publice,
 • Metode avansate in Managementul Operațiunilor;
 • Managementul Calității.

telefon: +373-22-402-736

MS Teams: vornovitchi.diana.petru@ase.md

orarul de serviciu: marți, joi 13:00-14:00