Prezentare

Istoria Departamentului de Management și Antreprenoriat  datează din 1991, an în care a fost instituită catedra de Management, în contextul fondării  Academiei de Studii Economice din Moldova.

Misiunea Departamentul de Management și Antreprenoriat constă în formarea specialiștilor în domeniul business și administrare, competitivi și social responsabili, capabili să răspundă la provocările societății moderne.

Obiectiv strategic – asigurarea continue a calităţii activității didactice şi de cercetare ştiinţifică, menținerea relațiilor pozitive cu stakeholderii.

Obiective specifice

  • Asigurarea calităţii activității didactice și creșterea competitivității programelor de studii (licență și masterat) în cadrul ASEM şi pe plan naţional.
  • Intensificarea activității de cercetare ştiinţifică şi creșterea vizibilității acesteia în plan
  • naţional.
  • Valorificarea potențialului cadrelor profesoral-didactice.
  • Asigurarea activităţilor educative cu studenţii.
  • Dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive cu stakeholderii.

Departamentul de Management și Antreprenoriat gestionează șase programe de studii pentru toate 3 cicluri:

Ciclul I, Licență:
Business și administrare;
Achiziții;
Ciclul II, Masterat
Administrarea Afacerilor;
Digital Business Management;
Managementul Proiectelor;
Ciclul III. Doctorat
521.03. Economie și management în domeniul de activitate.

Angela SOLCAN

Șef departament ”Management și Antreprenoriat”

profesor universitar, doctor