Publicații

 1. CĂLUGĂREANU, I., Călugăreanu I. Risk allocation within public-private partnership in the Republic of Moldova framework. În: Volumului XIX, nr. 1/2019 al Analelor Universităţii Ovidius. Seria: Ştiinţe Economice. http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/ovidius-university-annals-economic-sciences-series-volume-xix-issue-1/
 2. CĂLUGĂREANU, I., Obiective și modele de parteneriat public-privat în domeniul sănătății. Jurnal de Calitate in Sănătate. București: Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale, 2018, nr.1 p.32-39. c.a 0,71 ISSN 2602-1277.3.
 3. CĂLUGĂREANU, I., Risk allocation within public – private partnership in the Republic of Moldova framework. În: Analelel Universității Ovidius. Constanța, Vol. XIX, nr. 1/2019.
 4. CĂLUGĂREANU, I., Teoria și practica mondiala a parteneriatului public-privat. Jurnal de Calitate in Sanatate. București: Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale, 2018, nr.1 p.5-12. c.a 0,76 ISSN 2602-1277
 5. CĂLUGĂREANU, I. Risk allocation within public – private partnership in the Republic of Moldova framework. În: Analelel Universității Ovidius. Constanța, Vol. XIX, nr. 1/2019.
 6. COJOCARU V., BRETAN, Florin-Ioan, The Manager and Ways of Perfecting Managerial Behavior. In Univers atrategic Revista de studii Strategice Interdischiplinare si de Securitate, Bucuresti, Anul IX, Nr 2(34)-2018, pag.68+81, 06 c.a., ISSN 2068+1682 Online, http: iss.ucdc.ro-revista+pdfus34.pdf
 7. COJOCARU, V., Managerul și căile de perfecționare ale comportamentului managerial În: Revista „Economie și sociologie” nr. 3, 2018, ISSN: 1857-4130. Category: B .
 8. COTELNIC, Ala, Sisteme de planificare în afaceri. Manual, ISBN 978-9975-75-920-5, Chișinău, CEP ASEM, 2018, 280 p.
 9. COVAȘ, L., Cultura organizațională și dezvoltarea durabilă al întreprinderii. Editura ASEM, Chișinău, 2019, 214 p. c.a. 9.1, ISBN 978-9975-75-954-0.
 10. COVAȘ, L., PÂRLOG, A. The importance of national culture dimensions on intercultural competence development of future managers. In: Cross-cultural Management Journal, Romania, 2019, vol. XXI, issue 2, pp. 111–119, ISSN–L 2286 – 0452, 0.63 c. a.
 11. COVAȘ, L., Particularities of the Organisational Culture in the Companies from the Republic of Moldova. In: “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIX, Issue 1/2019, p. 396-406, c.a. 0.7, ISSN 2393-3127. Disponibil: http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/7-3.pdf.
 12. COVAŞ, L., PÎRLOG, A., Dimensiunile culturii organizaţionale şi culturii naţionale: analiză cross- naţională, În: Revista/Journal „ECONOMICA” nr. 3 (101) 2017, Category: B , pag. 17- 27. ISSN: 1810-9136.
 13. COVAȘ, L., SOLCAN, A. The study on entrepreneurial education in the university through stakeholder involvement, În: Eastern European Journal of Regional Studies, Centre for European Integration Studies, Academy of Economic Studies of Moldova, Volume 4/ Issue 1/ June 2018, p. 4 – 22, c.a. 0,28. ISSN: 1857-436X, e-ISSN 2537-6179. http://csei.ase.md/journal/files/issue_41/COV_EEJRS_Vol_4_Issue_1.pdf
 14. COVAȘ, L., SOLCAN, A., STIHI L., Sustainability of Entrepreneurial Education in the Republic of Moldova. In: “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIX, Issue 1/2019, p. 167-177, c.a. 0.7, ISSN 2393-3127. Disponibil: http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/6-2.pdf
 15. DOROGAIA, I. The modern approaches to quality management as a necessity to use in the national enterprises, Научно-производственный журнал «Государство и регионы. Серия: Экономика и предпринимательство», выпуск 6 (111) 2019, ISSN: 1814-1161
 16. DOROGAIA, I. Ключевые факторы инновационного развития предприятия. Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное предпринимательство, менеджмент, финансы: состояние, анализ тенденций и научно-экономическое развитие, Львов, 2019, часть I, 23 ноября 2019, УДК 338.22 (063) I-66, с. 75-78
 17. DOROGAIA, I. Переосмысление подходов преподаванию в высших учебных заведениях Республики Молдова, актуализированное современными тенденциями: опыт проекта ReSTART. Журнал «Региональная экономика и управление» № 4 (26) ноябрь 2019 г. Восточноукраинский институт экономики и управления.
 18. DOROGAIA, I., BILAȘ, L. Преобразование менеджмента компаний под воздействием современных тенденций бизнеса, Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: мате ріа ли XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. (c. 34-40), ISBN 978-966-479-104-2, 4. Dorogaia I.
 19. GALANTON, N., Procurement and supply activity: basic Concepts, Learning support for students Editor LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. ISBN: 978-613-4-91153-5, 2017, 2,35 c.a
 20. GALANTON, N., Provocări ale managementului lanţului de aprovizionare, În: Revista/Journal „ECONOMICA” nr. 3 (101) 2017, Category: B , pag. 7-16. ISSN: 1810-9136.
 21. IORDACHE, S., Antreprenorul de succes în mediul de afaceri contemporan, În: Revista/Journal „ECONOMICA” nr. 3 (101) 2017, Category: B , pag. 51-58. ISSN: 1810-9136.
 22. PLATON, N. Activitatea agențiilor de turism și a tur-operatorilor:norme juridice și fiscale. In: „Monitorul Fiscal Fisc.md”, 2019, nr. 3 (51), Chișinau: Tipografia Bons Offices, pp. 24-28, ISSN 1857-3991, 0,58 c.a.
 23. PLATON, N. Formarea și comercializarea pachetelor de servicii de calatorie: unele aspecte fiscale. In: „Monitorul Fiscal Fisc.md”, 2019, nr.4 (52), Chișinau: Tipografia Bons Offices, pp. 55-57, ISSN 1857-3991, 0,31 c.a
 24. PLATON, N. Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară. ECONOMICA Revistă ştiinţifico-didactică, 2019, nr. 1 (107), 7 – 24. ISSN 1810-9136.
 25. PLATON, N., Asigurarea dezvoltarii durabile a turismului național prin prisma practicilor internaționale. In: Economica, 2018, nr.1 (103), ASEM, Chisinau, pp.7 – 21, ISSN 1810-9136, 0,78 c.a. 273
 26. PLATON, N., E-tourism as a Component Part of International Trade of Services. Ovidius University Annals. Economic sciences series, categoria „B+”, Volume XVIII, Issue 1/2018, on page 58 – to 63, ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L 2393-3119, 0,51 c.a.
 27. PLATON, N., E-tourism as a Component Part of International Trade of Services. Ovidius University Annals, Constanța, Romania. Economic sciences series, categoria „B+”, Volume XVIII, Issue 1/2018, on page 58 – to 63, ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L 2393-3119, 0,51 c.a.
 28. PLATON, N., Internationalization of tourism services and products in the context of globalization. Annals of the „Constantin Brancuși”, University of Tirgu Jiu, Romania. Economy series, categoria „B+”, Nr. Special/2018, on page 35 – to 41, ISSN 1844-7007, 0,58 c.a.
 29. PLATON, N., Motivația turistică – factor determinant al circulației turistice. In: Economica, 2018, nr.4 (106), ASEM, Chișinau, pp.7 – 19, ISSN 1810-9136, 0,6 c.a.
 30. PLATON, N., Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de vara. In: Economica, 2019, nr.1 (107), ASEM, Chișinau, pp.7 – 24, ISSN 1810-9136, 0,74 c.a
 31. PLATON, N., Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the Republic of Moldova. Ovidius University Annals, Constanța, Romania. Economic sciences series, categoria „B+”, Volume XVIII, Issue 1/2018, on page 370 – to 375, ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L 2393-3119, 0,6 c.a.
 32. PLATON, N., Utilizarea contului satelit al turismului in raportarea statistica. In: Economica, 2018, nr.2 (104), ASEM, Chișinau, pp.14 – 24, ISSN 1810-9136, 0,6 c.a.
 33. BRAGUTA, A., SOLCAN, A., STIHI, L. Social entrepreneurship – a way to involve youth in developing process, În: Eastern European Journal of Regional Studies, Centre for European Integration Studies, Academy of Economic Studies of Moldova Volume 4/ Issue 1/ June 2018 p. 76 – 85, c.a. 0,24. ISSN: 1857-436X, e-ISSN 2537-6179. http://csei.ase.md/journal/files/issue_41/BRA_EEJRS_Vol_4_Issue_1.pdf
 34. STIHI, L., Managementul proprietăţii intelectuale. Capitolul 3. Paragraful 3.2. Particularităţile activităţilor de gestiune a proprietăţii intelectuale în IMM. Pag. 202-234. Realizat în cadrul proiectului Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights – Moldova. 2017-2018.
 35. STIHI, L., Development of family business as a form of entrepreneurial activity. Revista Română de Economie. Pag. 96-110, Anul XXVIII, vol. 46 Nr. 1 (55)/2018, ONLINE ISSN 2344-4657ISSN-L 1220-5567. Categoria B+
 36. БИЛАШ, Л. Инновационное лидерство и значение эмоциональных аспектов деятельности сотрудников в бизнес – организациях. Научно-производственный журнал «Государство и регионы. Серия: Экономика и предпринимательство», выпуск 6 (111) 2019, ISSN: 1814-1161
 37. БИЛАШ, Л. Л. Инвестиционный менеджмент как фактор развития информационных технологий и конкурентоспособности бизнеса, Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : мате ріа ли XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. (c. 22-26), ISBN 978-966-479-104-2
 38. БИЛАШ, Л. Лидерство и значение коучинга в достижении результативности бизнес-организаций в условиях динамичных изменений. Научный журнал «Региональная экономика и управление» № 4 (26) ноябрь 2019 г. Восточноукраинский институт экономики и управления
 39. КАЛУГАРЯНУ, И. Особенности становления государственно-частного партнерства в республике Молдова. В научном журнале «Интерактивная наука». Журнал находится в печати. No 5 (39), 2019. c. 53-56. ISSN2414-9411.
 40. ШАВГА, Л.А., ШАВГА Г.А. Современные направления развития мотивации персонала. În: Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. / за ред. І. А. Маркіної. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 287 с.. УДК 005 «20» М 50, стр. 73-77
 41. ШАВГА, Л.А., ШАВГА Г.А. Внедрение европейской модели обучения на протяжении всей жизни в Республике Молдова. În: Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. / за ред. І. А. Маркіної. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 287 с.. УДК 005 «20» М 50 , стр. 259-264