Informații utile

Ciclul I - LICENȚĂ

Ciclul II - MASTERAT

CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR

Calendarul universitar – Învățământ cu frecvență (IF)
Calendarul universitar – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

STAGIUL DE PRACTICĂ

Ghidul privind organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică la Ciclul II Masterat

TEZA DE MASTER

Lista temelor propuse – Programul de studii Administrarea Afacerilor (anul univ. 2021-2022)
Lista temelor propuse – Programul de studii Managementul Proiectelor Europene (anul univ. 2021-2022)
Cerere privind solicitarea temei tezei de master
GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master